Uitbreiding van onze groeve ‘Gauthier &Wincqz’

Nieuws 6 January 2020

Wij bereiden ons voor op de toekomst en bestendigen onze activiteiten voor tientallen jaren in een van onze drie ontginningssites.

In onze site ‘Gauthier & Wincqz’ ontginnen we blauwe hardsteen van uitstekende kwaliteit. In 2017 hebben we dan ook besloten onze activiteiten daar verder te zetten door de groeve uit te breiden. De bestaande vindplaats was namelijk bijna uitgeput. In de zomer van 2018 werd onze vergunningsaanvraag goedgekeurd.

De werkzaamheden voor dit ambitieuze project konden dus van start gaan. In grote lijnen bestaat dat uit de volgende fasen: de afbraak van enkele van onze gebouwen, de sloop van een 50 ton zware brug, de omleiding van een beek en de renovatie van onze elektrische installaties.

Pierre Bleue Belge

Juni 2019

Fase 1: verhuizing van enkele gebouwen en afbraak van een deel van onze installaties.

Pierre Bleue Belge 2

Augustus 2019

Fase 2: afbraak van een oude brug van 50 ton met behulp van een hijskraan van 750 ton.

Pierre Bleue Belge 3

Oktober 2019

Fase 3: omleiding van de Zenne. Een deel van de beekbedding wordt omgeleid met graafwerken. De beek volgt nu een nieuw, bovengronds tracé.

In december 2019 zijn we begonnen met het afgraven van het terrein.

Afspraak over enkele maanden met meer nieuws over de evolutie van deze uitbreiding en de ontginning van het eerste blok blauwe hardsteen.

extension gauthier - ready for the future