Belgische blauwe hardsteen vs. geïmporteerde natuursteen

Uiteraard heeft Belgische blauwe hardsteen concurrentie van andere, goedkopere materialen. Soms worden stenen uit China, India, Vietnam, Turkije of Ierland gebruikt in plaats van onze steen. Die zien er echter niet hetzelfde uit en hebben niet dezelfde technische eigenschappen.

station van Luik-Guillemins - Belgische blauwe hardsteen

Waarom verdient Belgische blauwe hardsteen de voorkeur?

Mechanische en chemische eigenschappen

Belgische blauwe hardsteen is een bijzonder sterk materiaal. Hij is massief, compact en weinig poreus. Hij is met andere woorden bestand tegen druk en slijtage. Hij weerstaat agressieve factoren zoals verontreiniging, vorst, chloor, regen en wind, zelfs zilte zeewind. De drukbestendigheid en chemische samenstelling van Aziatische stenen is daarentegen erg variabel. Bovendien worden de vorstbestendigheidstesten niet uitgevoerd in dezelfde klimaat- en bouwomstandigheden als in België.

Esthetica

Exotische stenen hebben niet dezelfde kleuren noch hetzelfde patina als Belgische blauwe hardsteen. Ze bevatten evenmin de crinoïden die zo kenmerkend zijn voor de Belgische blauwe hardsteen. In vergelijking met Belgische blauwe hardsteen zijn het uitzicht en de kwaliteit van Aziatische steen overduidelijk heterogeen. Daarom worden beide soorten beter niet gecombineerd in eenzelfde bouwproject.

Selectiecriteria

Terwijl in België slechts 15 tot 20% van de ontgonnen steen in aanmerking komt voor steenhouwerij, worden Aziatische stenen niet volgens dezelfde kwaliteitscriteria geselecteerd.

Homogene leveringen

Belgische blauwe hardsteen is een lokaal product, zorgvuldig geselecteerd op basis van strenge normen voor de kwaliteit en het uitzicht. Aziatische stenen komen uit verschillende groeven, die niet altijd te controleren zijn. Dat leidt tot heterogene leveringen.

Ethiek

Aziatische stenen worden geproduceerd in heel andere menselijke en maatschappelijke omstandigheden dan in België wat betreft veiligheid, arbeidsduur en kinderarbeid. Ze creëren geen werkgelegenheid in België, maar brengen juist duizenden directe en indirecte banen in de Belgische ontginningssector in het gedrang.

Certificaten

De Belgische blauwe hardsteen heeft certificaten verkregen die zijn kwaliteit garanderen (ATG met certificering, ISO 9001, ISO 14001 en beschermde oorsprongsbenaming). Importproducten ondergaan slechts enkele testen, die niet representatief zijn voor alle criteria.