Een museum tussen hemel en aarde

Modelprojecten 22 mars 2020
Tegels blauwe steen - Het museum van Fromelles - Belgische blauwe hardsteen

Tijdens de Slag bij Fromelles in 1916 stond een Brits-Australische divisie op Frans grondgebied oog in oog met Beierse regimenten.

In 2009 hebben archeologen in opdracht van de Australische regering de lichamen van 250 Britse en Australische soldaten opgegraven. Een jaar later werd voor de gesneuvelden een begraafplaats ingericht en ging het project voor een nieuw museum van start.

Het museum van de Slag bij Fromelles werd ingehuldigd in juni 2014. De collecties van het gemeenschapsmuseum werden verrijkt met een presentatie over de archeologische opgravingen en de persoonlijke verhalen van enkele soldaten die op de begraafplaats hun laatste rustplaats kregen.

Het museum is van de hand van architect David Serero en verwijst naar de Duitse bunkers die het landschap van de Weppes tekenen. Het lage gebouw is in het noordoosten half ingegraven. Het schept een band tussen hemel en aarde, tussen bezoekers en gesneuvelden.

Zowel binnen als buiten het museum is de Belgische blauwe hardsteen aanwezig:

Plaats : Fromelles – Frankrijk

Architectuur  : Serero Architectes

Bouwheer : Communes de Weppes