Onze beloftes

Kwaliteit en respect voor mens en milieu

Wij staan ten dienste van een innovatieve, esthetische en duurzame bouwstijl. We zien het dan ook als onze plicht om een product van onberispelijke technische en esthetische kwaliteit te leveren. Een natuurlijk materiaal, bewerkt met respect voor mens en milieu.

Wij investeren in verantwoorde productietechnieken en voeren een beleid van continue verbetering volgens een strikt bestek.

 

2001 - ISO9001 + logo

Ons engagement voor kwaliteit

Belgische blauwe hardsteen is uniek. Om zijn kwaliteit te garanderen, hebben we ons op eigen initiatief laten certificeren. De ruwe blokken, de gezaagde platen en de gepolijste en behouwen producten ondergaan regelmatig testen en controles die veel verder gaan dan de verplichte kwaliteitsnormen.

De onberispelijke kwaliteit van onze steen kreeg de technische goedkeuring van ATg-Bénor.

De volledige activiteit van Les Carrières de la Pierre Bleue Belge is ook gecertificeerd volgens ISO 9001. Het bewijst dat ons engagement voor kwaliteit de hoeksteen van ons vak is.

Onze inzet voor het milieu

Wij hebben een ambitieus beleid opgestart om onze milieu-impact zoveel mogelijk te beperken. Dat is van toepassing op zowel de industriële ontginningsprocedures als de ver- en bewerking van onze producten. De productie van de Belgische blauwe hardsteen is bovendien mechanisch, zonder toevoeging van formaldehyde, vluchtige organische stoffen of schadelijke bestanddelen.

Om respectvol te produceren, passen we deze milieuaanpak toe op onze volledige productieketen. We zijn voortrekkers op het vlak van innovatieve werkmethodes ten gunste van een betere milieubescherming.

  • Afval van blauwe hardsteen: we beheren de vindplaatsen met een doordacht beleid en valoriseren het steenafval in samenwerking met de aggregaatindustrie op de ontginningssites zelf. Zero afval.
  • Stof : we beperken de stofproductie met ontginnings-, zaag- en polijstprocedures onder water. Verder zorgen we voor aanplantingen rond onze steengroeven, met name op onze ontginningssite van Tellier des Prés.
  • Water: we gebruiken water in een gesloten circuit om het verbruik te beperken. Na het zagen van de steen, decanteren we het water alvorens het opnieuw te gebruiken. Het water (bronbemaling) dat we wegpompen in de groeve, wordt ter beschikking gesteld van een waterdistributeur. De rest komt opnieuw in het hydrografische netwerk terecht, waar het de kwaliteit verbetert.
  • Afval: al ons afval wordt gesorteerd en zoveel mogelijk gerecycleerd.
  • Transport: onze distributieketen is kort en vooral plaatselijk. De impact van het transport is dus heel beperkt.
Pierre-bleue-belge-ISO 14001

Dankzij dit proces van continue verbetering hebben we in 2017 het ISO 14001-certificaat voor efficiënt milieumanagement gehaald.

site historique carrières de la Pierre Bleue Belge

Ons lokaal engagement

Belgische blauwe hardsteen wordt ontgonnen in de streek van Soignies en maakt integraal deel uit van het regionale erfgoed. We zijn niet meer weg te denken uit de lokale gemeenschap. Wij werken samen met de omwonenden, de verkozenen en de economische spelers om een uiterst kwalitatief lokaal product aan te bieden.

Bovendien wordt blauwe hardsteen vooral gebruikt door een Belgisch publiek en in de buurtlanden.

Onze labels

ATG_logo
HOUSSE PALETTE 900x700.indd
HOUSSE PALETTE 900x700.indd
Pierre-locale-quadri