Wettelijke vermeldingen

EERBIEDIGING VAN HET PRIVELEVEN

De NV Carrières de la Pierre Bleue Belge verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens te gebruiken in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 gewijzigd door de wet van 11 december 1998 betreffende de eerbiediging van het privéleven.

De informatie die u vrijwillig verstrekt bij het invullen van formulieren wordt verzameld en verwerkt om u de gevraagde informatie of publicaties te kunnen leveren.
Voor de toegang tot sommige delen van onze website is registratie vereist.De gegevens die u ons overmaakt worden bewaard en gebruikt om onze klanten en prospects zo goed mogelijk te kunnen informeren.

U heeft het recht uw gegevens te raadplegen, te verbeteren of te laten schrappen; neem hiervoor contact op met de beheerder van de website (communication@pierrebleuebelge.be). Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet doorgegeven aan derden.

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij ook informatie voor statistische doeleinden, zodat wij onze website kunnen verbeteren en de inhoud ervan kunnen personaliseren.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

De links op de website van de NV Carrières de la Pierre Bleue Belge worden slechts ter informatie vermeld. De NV Carrières de la Pierre Bleue Belge kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud ervan.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN

De documenten en foto’s die op deze website (www.pierrebleuebelge.be) staan, mogen gebruikt worden, mits het auteursrecht op alle kopieën vermeld wordt en op voorwaarde dat deze documenten en foto’s alleen voor persoonlijke en informatieve doeleinden gebruikt worden en niet voor commerciële doeleinden. Er mag geen enkele wijziging aan de documenten aangebracht worden. Het gebruik van documenten voor andere doeleinden is strikt verboden door de wet. Iedereen die de toepasselijke wettelijke bepalingen niet naleeft, maakt zich schuldig aan namaak en is strafbaar met de door de wet bepaalde strafsancties.

Bovengenoemde documenten omvatten niet het ontwerp of de lay-out van de website www.pierrebleuebelge.be. De onderdelen van de website www.pierrebleuebelge.be zijn beschermd door het tekeningen- en modellenrecht, het auteursrecht, het merkenrecht en door de reglementering inzake oneerlijke concurrentie, en mogen noch gedeeltelijk noch integraal gekopieerd of nagemaakt worden. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de NV Carrières de la Pierre Bleue Belge mag geen enkel logo of grafisch element van de website www.pierrebleuebelge.be gekopieerd of verspreid worden.

Alle merken en alle andere distinctieve tekens op deze website zijn eigendom van de NV Carrières de la Pierre Bleue Belge of haar partners. Bijgevolg is elke vorm van reproductie en/of voorstelling evenals elk gebruik van deze distinctieve tekens verboden, behoudens schriftelijke toestemming van de eigenaar ervan.