Startpagina | Hulpbronnen | Actualiteit | Contact | Sitemap
De steen Realisaties Het netwerk Professionelen Het bedrijf
Kenmerken
Bewerkingen en afwerkingen
Adviezen en legpatronen
Onderhoudsadviezen
Voordelen van Belgische Blauwe Hardsteen
FR NL | UK
Een steen op maat van
uw verbeelding
ZWART GEZOET
Onthaal > De steen > Voordelen van Belgische Blauwe Hardsteen
Voordelen van Belgische Blauwe Hardsteen
  De voordelen van Belgische Blauwe Hardsteen
 • Belgische Blauwe Hardsteen kan prat gaan op een traditionele knowhow van meer dan drie eeuwen, evenals over een belangrijk industrieel potentieel van zaagbewerkingen, mechanische houwbewerkingen en marmerafwerkingen. Belgische Blauwe Hardsteen is niet alleen een goede bouwsteen maar tevens een prachtige siersteen.
 • De kwaliteit van de afzettingen en de stenen maakt het mogelijk om grote hoeveelheden producten met een homogene kwaliteit te leveren.
 • De opening van de derde steengroeve (Tellier des Prés) garandeert een nieuwe reserve van grondstoffen voor meer dan een eeuw.
 • Er wordt bijzondere aandacht gehecht aan de selectie van steen. Onze knowhow, in combinatie met een normatief kader, zorgt ervoor dat slechts 15 à 20% van de ontgonnen steen als te behouwen steen zal worden gebruikt.
 • Het is niet zonder reden dat Belgische Blauwe Hardsteen wordt gebruikt in talrijke kerken, kathedralen en monumenten. Hij is er immers op gemaakt om lang mee te gaan. En aangezien ook de kwaliteit voortreffelijk is, is de verhouding prijs/duurzaamheid bijzonder gunstig...
 • Ons uiterst uitgebreid distributienetwerk maakt Belgische Blauwe Hardsteen beschikbaar voor iedereen.
 • De reden waarom Belgische Blauwe Hardsteen zo erg bevalt, is omdat zijn toepassingen vrijwel onbeperkt zijn: betegeling, plinten, venstertabletten, werkvlakken, sierelementen...
 • Niet alleen past Belgische Blauwe Hardsteen bij alle architectuurstijlen, maar hij voldoet ook aan alle eisen gesteld door het modern comfort, bijvoorbeeld vloerverwarming.
 • Uw verbeelding zal geen grenzen kennen aangezien Belgische Blauwe Hardsteen bewerkt kan worden in talrijke afmetingen.
 • In vergelijking tot imitaties krijgt Belgische Blauwe Hardsteen een fraai patina bij het verouderen, wat bijdraagt tot het prestige van het project. Ongeacht waar de steen wordt geïntegreerd, hij creëert een discrete harmonie tussen de puurheid van het design en de charme van de conventionaliteit.
 • Belgische Blauwe Hardsteen is een natuurlijk product afkomstig uit onze ondergrond. Zijn esthetische kenmerken zijn het resultaat van een lange geologische evolutie die een prestigieus cachet geeft aan elke woning.
 • Belgische Blauwe Hardsteen is een bouwmateriaal dat beantwoordt aan de nieuwe ideeën uit de duurzame ontwikkeling geformaliseerd op het niveau van de bouw door programma’s zoals ‘Haute Qualité Environnementale’ (HQE).
 • Belgische Blauwe Hardsteen uit ‘Les Carrières de la Pierre Bleue Belge NV’ beschikt over een ‘sociaal label’ dat garant staat voor een ethische productie.

Belgische Blauwe Hardsteen niet verwarren met Aziatische steen

Net zoals talrijke andere kwaliteitsproducten heeft Belgische Blauwe Hardsteen af te rekenen met de concurrentie van goedkope ingevoerde Aziatische producten. Deze producten uit China, India of Turkije worden op bepaalde werven gebruikt in plaats van Belgische Blauwe Hardsteen.
We dienen mensen uit de bouwsector die deze producten wensen te gebruiken, te verwittigen. Deze stenen hebben immers noch hetzelfde uitzicht, noch dezelfde technische kenmerken als Belgische Blauwe Hardsteen. Ze beantwoorden niet aan dezelfde kwaliteitscriteria en zijn vaak niet conform het bestek van onze werven.

Een paar punten van vergelijking:

Homogeniteit van leveringen
De diverse en oncontroleerbare afkomst van Aziatische stenen resulteert vaak in niet-homogene mengelingen.

Esthetisch aspect
De stenen hebben noch dezelfde kleuren, noch hetzelfde patina als Belgische Blauwe Hardsteen. Ze bevatten geen crinoïden. Omdat ze op een werf vaak gemengd worden met Belgische Blauwe Hardsteen, is het verschil in uitzicht en kwaliteit zeer duidelijk.

Mechanische en chemische kenmerken
De vermorzelingsbestendigheid en de chemische samenstelling van Aziatische stenen zijn zeer variabel. De vorstbestendigheidstests gebeuren niet in dezelfde weers- en bouwomstandigheden als in België.

Ontginningsmethodes
De blokken worden vaak losgemaakt met behulp van springstof, wat resulteert in minuscule barstjes die bij de levering niet kunnen worden opgespoord.

Selectiecriteria
Terwijl in België slechts 15 à 20% van de gedolven stenen als blokken natuursteen voor verkoop worden weerhouden, worden de Aziatische stenen niet volgens dezelfde kwaliteitseisen geselecteerd.

Certificaat
Terwijl Belgische Blauwe Hardsteen certificaten kan voorleggen die zijn kwaliteit waarborgen (ATG met ISO-certificaat, Lokale oorsprongsbenaming), ondergaan ingevoerde producten maar een paar tests die niet representatief zijn voor alle criteria. De steengroeven ‘Les Carrières de la Pierre Bleue Belge NV’ beschikken verder ook over een ISO 9001-2000-certificaat.

Ethiek
De productie van Aziatische stenen gebeurt in zeer andere menselijke en sociale omstandigheden dan in België op het vlak van veiligheid, arbeidsduur en kinderarbeid.

Ze creëren geen bijkomende tewerkstelling in België maar brengen daarentegen duizenden rechtstreekse en onrechtstreekse banen in de Belgische steengroevensector in het gedrang.


Virtueel bezoek
U wenst concretere informatie over onze producten en onze productie- processen?    

© 2007 PIERRE BLEUE BELGE