Informatiebrief nr 6
September 2007
 
 

Belgische Blauwe Harsteen, een eersteklas materiaal voor straten en wegen
Chinese steen of Belgische Blauwe Hardsteen, wie beslist?
Reclamacampagne... vervolging
Ontmoeting met een jonge steenhouwer : F. Coutard

   


Belgische Blauwe Hardsteen voor openbare werken, dat is de rode draad doorheen deze nieuwsbrief. We stellen u een project voor dat onlangs in Marke (bij Kortrijk) verwezenlijkt werd met Belgische Blauwe Hardsteen, en de laatste nieuwtjes over een bouwplaats te Momignies (Henegouwen) waar de Belgische Blauwe Hardsteen en de Chinese steen met elkaar in de clinch gegaan zijn… wat in het voordeel uitgedraaid is van onze authentieke Belgische Blauwe Hardsteen.

Ontdek ook het vervolg van onze reclamecampagne voor particulieren. Ten slotte stellen wij u het profiel van François Coutard voor, de jonge steenhouwer die België zal vertegenwoordigen op de "Mondial der Beroepen" in Japan.

Veel leesplezier!

Belgische Blauwe Hardsteen, een eersteklas materiaal voor straten en wegen

Het dorpsplein van Marke (Kortrijk)

De zomer loopt op zijn einde, en de wegwerkzaamheden in Marke, een deelgemeente van Kortrijk, naderen hun einde. Het gaat om het plein naast de Sint-Brixiuskerk, een gebouw in neogotische stijl uit het begin van de twintigste eeuw.

Deze bouwplaats is vooral interessant doordat dat hij zeer representatief is voor de mogelijkheden die de Belgische Blauwe Hardsteen biedt als het op de heraanleg van straten en wegen aankomt.

Hoewel ook veel betonklinkers in dit project gebruikt werden, gebeurt dit samen met tal van elementen in Belgische Blauwe Hardsteen in een bijzonder geslaagde combinatie.

De Belgische Blauwe Hardsteen is er terug te vinden in de vorm van verticale en horizontale muurbekledingen, trappen en treden, bestrating voor het kerkplein, de omkadering van bomen, in enkele tientallen strekkende meter randen en straatgoten, en een bijzonder geslaagd busstation.

Het zeer sobere stadsmeubilair gaat goed samen met de Belgische Blauwe Hardsteen en dit alles maakt het plein heel elegant.

In dit stadsproject werd op een zeer interessante manier omgegaan met de ruimte en bevestigt Belgische Blauwe Hardsteen eens te meer zijn kwaliteiten als eersteklas materiaal voor wegwerkzaamheden.

(dit project is een verwezenlijking van het bouwbedrijf Vuylsteke uit Meulebeke)

Onze realisaties


Chinese steen of Belgische Blauwe Hardsteen, wie
beslist ?

De bouwplaats van Momignies: een overwinning voor de Belgische Blauwe Hardsteen

Oktober 2004 is het begin van een avontuur dat tal wendingen zal kennen. In het kader van een renovatieproject van de gemeente Momignies, neemt de dienst Voyer van de Provincie Henegouwen, (Provinciale dienst die belast is met het beheer van de niet-bevaarbare waterwegen van 2e categorie en de supervisie van de 3e categorie, provinciewegen en inrichting van de omgeving van de instellingen van de Provincie Henegouwen) contact op met de Carrières de la Pierre Bleue Belge. Het gaat om werkzaamheden op de Place du Kiosque en de Rue d’en Haut.

De ontwerpers zijn voorstander van Belgische Blauwe Hardsteen want ze zijn overtuigd van de kwaliteit ervan en van het feit dat blauwe steen perfect past voor wegwerkzaamheden. Ze nemen dus inlichtingen over de mogelijkheden die het materiaal hen biedt en hun keuze gaat uit naar tegels en boorstenen in Belgische blauwe steen.

Er zijn meerdere werkfasen voorzien. De eerste (2005) gaat over de voetpaden van de Rue d’en Haut. De opdrachtnemer, een aannemer uit de streek van Chimay, maakt zijn offerte op met Chinese steen. Ondanks de bedoeling van het bestek om Belgische Blauwe Hardsteen aangeboden te krijgen, was de beschrijving van het bestek niet nauwkeurig genoeg, en noch de ontwerper noch de bouwheer kunnen het Chinese materiaal weigeren. Ze voelen zich wel bedrogen en erg ontgoocheld.

De Chinese steen wordt in 2005 gelegd en de kwaliteit ervan is problematisch, bv. wegens de grote kleurverschillen van de boordstenen.

Tijdens fase 2 (maart-juni 2006), voor de verlenging van de Rue d’en Haut tot aan de provincieweg stelden de ontwerpers, die hun lesje wel geleerd hebben, een bestek op met duidelijke vermelding dat ze een crinoïdekalksteen wensten. Desondanks levert de aannemer Chinese stenen en begint ze te plaatsen zonder keuring van de goederen door de overheid.

Dankzij de opzichters van de bouwplaats en de interventie van de Gedeputeerde Gerald Moortgat, die gevoelig is voor de economische ontwikkeling van de provincie Henegouwen en de technische en esthetische kwaliteiten van de Belgische Blauwsteen kent, neemt het project een nieuwe wending. Langs gerechtelijke weg wordt de gemeente aangemaand om de werkzaamheden onmiddellijk te stoppen. En moet ze binnen veertien dagen ook het bewijs leveren dat materiaal geleverd zal worden conform de beschrijving van het bestek.

Op hetzelfde moment laat het Waalse Gewest weten dat als de gemeente ook maar één steen laat liggen die niet conform is met het bestek, ze de beloofde subsidies niet zal toekennen.

Heel snel doet de aannemer een beroep op onze diensten en leveren wij tegels in Belgische Blauwe Hardsteen voor de verbinding van de Rue d’en Haut met de provincieweg.

In de herfst van 2006 hebben wij ook de stenen geleverd voor het plein "Place du Kiosque", goed voor ongeveer 1000 m² van tegels 40x40 cm in afwerking Agripa.

Veel doorzettingsvermogen en een grondige kennis van de wetgeving inzake openbare werken kunnen de bouwheren helpen die willen gebruik maken van plaatselijke materialen, met respect voor de milieunormen en de sociale normen, om hun bestekvoorschriften te laten respecteren. Een gelijkaardig geval heeft plaatsgevonden met Vietnamese leveringen voor de werkzaamheden aan de Zwarte Toren in Brussel. Na veel moeite heeft de stad na drie jaar gelijk gekregen en heeft de aannemer op zijn kosten de niet-conforme boordstenen moeten uitbreken en vervangen door Petit Granit.

Reclamecampagne voor particulieren en architecten

Deze herfst zullen de Carrières de la Pierre Bleue Belge prominent aanwezig zijn in heel wat tijdschriften voor particulieren (Décors, Casas, Déco Idées, La Libre Essentielle, Standaard Magazine, De Morgen Magazine, Tu bâtis, je rénove,…) en voor architecten (A+ en Abstract Magazine), met twee nieuwe reclamecampagnes. Deze laatste zullen eruit zien als in der haast getekende schetsen door mensen die gewonnen zijn voor de Belgische Blauwe Hardsteen en dromen over de inrichting van hun woning, maar nog aarzelen over de afwerking die ze zullen kiezen voor hun keuken of terras.

Deze nieuwe aankondigingen hebben tot doel de mensen die belangstelling hebben naar onze website door te verwijzen waar ze alles over de Belgische Blauwe Hardsteen kunnen te weten komen, en waar ze in geval van een concreet project, de lijst kunnen vinden van onze verkopers/steenhouwers in hun streek.


Ontmoeting met François Coutard, jonge steenhouwer


Wij nodigen u uit om het profiel van François Coutard te ontdekken die geselecteerd werd om België te vertegenwoordigen in de afdeling steenhouwen op de Mondial der Beroepen die plaats zal vinden van 14 tot 21 november 2007 in Shizuoka in Japan.

Leeftijd: 22 jaar

Geboorteplaats: Le Mans (Frankrijk)

Opleiding: Association ouvrière des compagnons du devoir - Vereniging van vakarbeiders

De passie van François Coutard voor steen is niet recent. Zijn ouders – die heel erg van ambachten houden – gingen vaak naar handwerksbeurzen. Tijdens die bezoeken ontmoette hij steenhouwers die hem de liefde voor deze discipline meegaven.

De vakarbeiders hebben hem daarna in staat gesteld zijn talenten te ontwikkelen. Het leren van een vak door een combinatie van persoonlijke en professionele verrijking via het ambacht, reizen en gemeenschapsvorming, waarden ontwikkeld door en bij de gezellen, dat is waar François zich perfect in kon vinden.

Na een eerste examen te hebben afgelegd, begint hij aan zijn ronde van Frankrijk… die hem tot in België in de Carrières de la Pierre Bleue Belge brengt. Hij ontdekt er de Belgische Blauwe Hardsteen. Hij raakt maar niet uitgepraat over dit materiaal dat hij gedurende bijna een jaar naar zijn hand kan zetten. Hij bewaart ook een uitstekende herinnering aan het warme onthaal dat hij er gekregen heeft.

Momenteel voltooit François zijn vorming bij de Fondation de Coubertin (Yvelines-Frankrijk), een school die erkend is voor de opleiding van ambachten, waar hij zijn diploma wil behalen.

Ondertussen werd deze jonge steenhouwer geselecteerd om België te vertegenwoordigen op de Mondial der Beroepen die van 14 tot 21 november plaatsvindt in Shizuoka (Japan). Hij zal er 4 dagen lang Carrara-marmer zal bewerken, volgens een welbepaald plan. Nauwkeurigheid en snelheid zullen de beoordelingscriteria zijn. Om zich op deze wedstrijd voor te bereiden, is François omkaderd door de vzw Skills Belgium, die tot doel heeft de technische beroepen en ambachten te promoten en te herwaarderen bij jongeren. Op enkele weken voor dit evenement probeert François zich niet alleen verder te vervolmaken, maar volgt hij ook een fysieke training, cursussen sofrologie tegen stress en faalangst … Niets wordt over het hoofd gezien.

Wij sturen hem alvast al onze aanmoedigingen toe en hopen dat onze Belgische vertegenwoordiger van Franse oorsprong, zo goed mogelijk ons land zal verdedigen.

Meer informatie over de "compagnons du devoir" - gezellen :
www.compagnons-du-devoir.com

Meer informatie over Skillsbelgium :
www.skillsbelgium.be

Agenda :

Van 04/10 tot 07/10 – Verona (Italië) Marmomacc - International exhibition of stone design and technology (stand "Pierres et Marbres de Wallonie")/Pad 9-stand F3

Van 28/10 tot 01/11 – Birmingham (VK): Interbuild (Stand van Carrières de la Pierre Bleue Belge)/05-E25 F20

Van 05/11 tot 10/11 – Parijs (Frankrijk): Batimat-Salon international de la Construction (stand "Pierres et Marbres de Wallonie")/Hall 7.2 F82

   
 


Suggesties? Aarzel niet om contact met ons op te nemen
via e-mail : news@pierrebleuebelge.be

Wenst u de informatiebrief niet meer te ontvangen, click hier: Ontschrijven

Als u er niet in slaagt deze informatiebrief behoorlijk te lezen,
raadpleeg dan de cliquant ici

 
   


Les Carrières de la Pierre Bleue Belge SA
Chemin des Carrières, 1 - 7063 Neufvilles
www.pierrebleuebelge.be


Tel. +32 (0)67 / 34 68 00
Fax: +32 (0)67 / 34 68 01 news@pierrebleuebelge.be