Informatiebrief 4
                       
April 2007
 
  Hoofdartikel
Batibouw 2007
BelStone, in samenwerking met Isosystems
Onze nieuwe website
Duurzame ontwikkeling : Levenscyclus Inventaris
   

Hoofdartikel

De komst van de lente is ook het startsein voor nieuwe projecten bij Les Carrières de la Pierre Bleue Belge. Hier alvast een overzicht:

BelStone, het isolerende paneel bestaande uit Belgische Blauwe Hardsteen en polyurethaan, maar ook onze nieuwe webstek en onze nieuwe technische fiches, zonder onze milieuverklaringsfiche over de Patrimonium Plavei te vergeten.

Deze thema's worden verder in deze informatiebrief toegelicht en bewijzen dat onze firma zich verder blijft ontwikkelen.

Maar vooraleer tot de kern van de zaak te komen, geven we een klein verslag over onze aanwezigheid op Batibouw.

   
   

Batibouw 2007

Ook dit jaar waren Les Carrières de la Pierre Bleue Belge aanwezig op Batibouw.

Ons commercieel team heeft de gelegenheid gehad om de groeiende belangstelling voor onze blauwe hardsteen vast te stellen. Het publiek was verrast over de talrijke mogelijkheden van het product (bevloering, betegeling, muurbekleding, tuin, keuken, badkamer, gevel…).

Het is ongetwijfeld de schoonheid van de blauwe hardsteen die mensen verleidt, naast de facetten "Belgisch" en "natuurlijk" van ons product.

    

De originele toepassingen van de Belgische Blauwe        De stand van de Carrières de la Pierre Bleue Belge,
Hardsteen zoals voorgesteld op onze stand, hebben           ontworpen door de binnenhuisarchitect E.Binard,
een ruim publiek aangetrokken.                                   combinert blauwe hardsteen op zeer sobere wijze
                                                                                     met andere materialen zoals hout, metal en glas.

De nocturne van 23 februari was de gelegenheid om heel wat mensen die nauw betrokken zijn
bij Les Carrières de la Pierre Bleue Belge bij een gezellige babbel bijeen te brengen
.

   
     up
   
   

BelStone, in samenwerking met Isosystems

Ontwikkeling van een product in samenwerking met Isosystems: het BelStone-paneel

Onlangs hebben Les Carrières de la Pierre Bleue Belge samen met de firma Isosystems, producent van Gebrik, een zeer innovatief product voor gevels ontwikkeld. Het gaat om een isolatiepaneel van 1m2 dat 60 mm dik is, en bestaat uit polyurethaan en Belgische Blauwe Hardsteen (12 mm steendikte).  

Dit product dat het aspect isolatie aan het esthetisch aspect paart, vereenvoudigt het plaatsingswerk, waardoor u meteen heel wat tijd en geld bespaart.

De lichtheid (33 kg/paneel van 1 m2), het plaatsingsgemak en de isolerende kwaliteiten maken dit paneel tot een resoluut vernieuwend product.

Door zijn mechanisch bevestigingsprincipe met behulp van schroeven en pennen, kan het BelStone-systeem gebruikt worden voor het bekleden van een gebouw zonder fundering noch onderbouw.

Bovendien betekent BelStone ook een sterke vermindering van het energieverbruik en een prijs die alle concurrentie tart.

Meer info op www.gebrik.be

Contact : c.latour@isosystems.be – Tel. : +32(0)80 34 80 00

   
     up
   
   

Onze nieuwe website

Binnen enkele dagen is onze nieuwe website online. Welke zijn de hoofdpunten?

-    Deze website is bestemd voor een uiteenlopend publiek, maar richt zich in het bijzonder tot u, vakmensen uit de steen- of bouwsector, en tot architecten en tot degenen die specificaties schrijven. Na een inschrijving op onze webstek, kunt u rechtstreeks doelgerichte informatie raadplegen: technische fiches, kwaliteitscertificaten… Praktische inlichtingen (laaduren, vakanties, de gegevens van de vertegenwoordigers) vindt u er ook in terug.

-    Ons netwerk. Hier komen de tussenschakel tussen onze firma en de particulier aan bod, nl. de verdelers en steenhouwers die de stenen vorm geven en raad geven over de Belgische Blauwe Hardsteen. En dit voor ons net, zowel in België als in het buitenland, met hun volledige adresgegevens.

-    De realisaties. Zowel voor overheidsprojecten als voor toepassingen bij privé-personen, bevloering of gevelbekleding, stellen we op onze website de 1001 facetten van blauwsteen voor.

-    Tips voor het plaatsen, onderhoud, de soorten afwerkingen…, al deze informatie eigen aan ons materiaal, vindt u in de rubriek "steen".

-    Er is ook een deel volledig gewijd aan ons bedrijf.

Bij het doorbladeren van onze website zult u ook de sectie "hulpbronnen" ontdekken, vanwaar u gemakkelijk onze brochures kunt downloaden, ons glossarium kunt raadplegen, ons documentatiecentrum over "steen" kunt ontdekken…

Wij zullen u ook op de hoogte houden van onze nieuwigheden en nieuwtjes (aanwezigheid op beurzen, nieuwe producten…).

Deze website wil – net als het imago dat onze firma heeft opgebouwd – dynamisch en professioneel zijn. Wij hopen dat dit communicatiemiddel volledig zal beantwoorden aan uw verwachtingen. Uw meningen, commentaar en suggesties interesseren ons. Aarzel niet contact met ons te nemen via communication@pierrebleuebelge.be

   
     up
   
   

Duurzame ontwikkeling : Levenscyclus Inventaris

Les Carrières de la Pierre Bleue Belge SA : de eerste onderneming uit de sector die een milieuverklaringsfiche publiceert

Duurzame ontwikkeling heeft vandaag het stadium van het louter concept achter zich gelaten. Duurzame ontwikkeling staat vandaag voor verantwoordelijkheidsgevoel tegenover de uitdagingen van sociale gelijkheid, economische doeltreffendheid en milieuvriendelijkheid.

Over de sociale benadering van Les Carrières de la Pierre Bleue Belge die erkend werk en bevestigd met het Sociaal Label hadden we het al in onze Informatiebrief nr. 3 (http://www.pierrebleuebelge.be).

Op het vlak van milieu is blauwe hardsteen zo duurzaam dat hij bepaalde vervangmaterialen verreweg de loef afsteekt. Het patrimonium dat we opgebouwd hebben, is daar de beste getuige van.

Blauwe hardsteen is ook een materiaal uit onze buurt! De milieu-impact van het transport is dus erg beperkt. Een voorbeeld: voor het transport van 1000 m² straatstenen per schip vanuit China zou ongeveer 11.340 liter petroleum nodig zijn, of ongeveer 95 keer meer dan voor het transport van onze Belgische Blauwe Hardsteen vanaf de steengroeven tot aan Brussel.

Hoewel dit natuurlijk in de lijn ligt van de duurzame ontwikkeling die wij nastreven, hebben Les Carrières de la Pierre Bleue Belge het kader van de loutere "vaststelling" willen verlaten om na te denken over haar milieubeheer via een levenscyclus Inventaris (Analyse de cycle de Vie - ACV) die de milieu-impact bepaalt bij elke fase van de levenscyclus van een product: productie, transport, plaatsing, tijdens het gebruik en na afbraak.

Het scenario gevolgd voor deze studie is "de plaatsing van 1.000 m² Patrimonium Plaveien op het Bockstaelplein in Brussel".

De besluiten van deze analyse zijn samengevat in een milieuverklaringsfiche die het verlangen van de onderneming vertolken om:

(i)   een duurzaam ontwikkelingsbeleid voort te zetten;

(ii) de milieu-impact tijdens de hele levenscyclus van de Belgische Blauwe Hardsteen te beperken;

(iii) door een efficiënte en transparante samenwerking, te antwoorden op al wie zich vragen stelt over de milieuwaarde van de Belgische Blauwe Hardsteen.

Wij kunnen bevestigen dat Belgische Blauwe Hardsteen een duurzaam materiaal is dat met recht zijn plaats heeft op bouwplaatsen van het type "Haute Qualité Environnementale" (HQE) gestoeld op 4 verschillende posten: duurzaam bouwen, milieubeheer, comfort en gezondheid.

De milieuverklaringsfiche is op vraag verkrijgbaar via onze website: www.pierrebleuebelge.be rubriek "Bedrijf/Milieu en duurzame ontwikkeling".

   
     up
   
 


Suggesties? Aarzel niet om contact met ons op te nemen
via e-mail : news@pierrebleuebelge.be

Wenst u de informatiebrief niet meer te ontvangen, click hier: Ontschrijven

Als u er niet in slaagt deze informatiebrief behoorlijk te lezen,
raadpleeg dan de cliquant ici

 
   


Les Carrières de la Pierre Bleue Belge SA
Chemin des Carrières, 1 - 7063 Neufvilles
www.pierrebleuebelge.be


Tel. +32 (0)67 / 34 68 00
Fax: +32 (0)67 / 34 68 01 news@pierrebleuebelge.be