Informatiebrief nr 3
                       
Januari 2007
 
  Edito et concours Batibouw 2007
La Carrière du Tellier des Prés
Le renouveau du Centre Ville de Valenciennes
Eco Print Center - Lokeren
Label social
   


Hoofdartikel

Les Carrières de la Pierre Bleue Belge wenst u het beste voor 2007.

Wij maken van de gelegenheid gebruik om u de commerciële afdeling voor te stellen die alles in het werk zal stellen om dit jaar aan uw verwachtingen te beantwoorden.

Staan aan het hoofd van dit team: Alfredo Tancredi, commercieel directeur, en Willy Neckebroeck, verkoopdirecteur Benelux.

Aarzel niet contact op te nemen met onze vertegenwoordigers die België voor u doorkruisen voor meer informatie over onze producten: Wim Balette (voor de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams Brabant), Rudy Theerlynck (voor de provincies Oost- en West-Vlaanderen en West-Vlaams Brabant) en Joël Dapsens (voor Wallonië en Brussel).

Ze zullen u onze blauwe steen tonen en uw vragen beantwoorden. Voor degenen onder u die gewoonlijk werkten met Marcel Vermaelen, laten wij u weten dat hij eind maart op pensioen zal gaan. In België zal hij worden opgevolgd door Wim Balette.

Voor offertes kunt u altijd een beroep doen op Bernard Ferain.Olivier Scaillet en Wim Balette, die instaan voor de promotie en vooral voor de contacten met de architecten, zullen u graag te woord staan om u in de steengroeve de 1001 facetten van blauwe steen laten ontdekken.

Emilie Abraham houdt zich meer bepaald bezig met onze publiciteit en met de fotoreportages. Als u meegewerkt hebt aan projecten waar Belgische blauwe steen werd gebruikt, aarzel dan niet om ons enkele foto's ervan op te sturen.


In onze kantoren wordt u ontvangen door Marie-Anne Lybaert in Neufvilles en Caroline Limbourg in Soignies. Voor de bestellingen zullen Fanny Meerts (België) en Nicole Dewèze (export) alles in het werk stellen om zo goed mogelijk aan uw vragen te beantwoorden.

U kunt een groot deel van dit team ontmoeten ter gelegenheid van Batibouw, het bouwsalon dat plaatsvindt in de Paleizen van de Heizel in Brussel van 22 februari tot 4 maart. U vindt ons terug in Paleis 6, Stand 212.

Wedstrijd Batibouw

Gedurende februari en maart, Belgische Blauwe Hardsteen geeft de toon aan… en biedt Illy espresso machines aan de kenners van de design-klassiekers.

Dit voorwerp, ontworpen in 1995 door Luca Trazzi, is erin geslaagd om uit te groeien tot een design-icoon en dé referentie voor de veeleisende espresso-liefhebber.

Tijdloosheid, design, kwaliteit, smaak … concepten waarmee Belgische Blauwe Hardsteen zich sinds het begin identificeert.

Surf naar www.pierrebleuebelge.be, neem deel aan ons spel “De design-klassiekers” en win een espresso machine…

   
     up
   
   

De steengroeve van Tellier des Prés

De opening van het derde winningsgebied van de Carrières de la Pierre Bleue Belge op de plaats waar de gemeenten Soignies, Braine-le-Comte en Ecaussinnes samenkomen, in het gehucht Tellier des Prés, is ongetwijfeld belangrijk voor de geschiedenis van de winningsactiviteiten in Wallonië. Het is zo dat het openen van een steengroeve midden in de velden, op een green field, al decennialang niet meer voorgekomen is.

Om dit omvangrijke project tot een goed einde te brengen, heeft de Carrières Gauthier & Wincqz SA (filiaal van de Carrières de la Pierre Bleue Belge SA) zich verenigd met SA Gralex, een van belangrijkste groepen op het vlak van het winnen van minerale rijkdommen in België. In 1990 hebben de twee ondernemingen een gezamenlijke aanvraag ingediend tot wijziging van het gewestplan van La Louvière-Soignies.

Meer dan vijftien jaar lang hebben de Carrières de la Pierre Bleue Belge en Gralex onophoudelijk gewerkt om de dossiers in verband met de aanvragen van de administratieve vergunningen voor te bereiden, gegroepeerd in een enkele aanvraag en vergezeld van een milieueffectstudie. Al die tijd was nodig om de vindplaats van de blauwe steen en de impact van een nieuwe steengroeve op het milieu te analyseren. Uiteindelijk werd een exploitatiescenario voorgesteld dat gericht is op een duurzame ontwikkeling. Het project wil inderdaad de economische, sociale en milieu-eisen met elkaar verzoenen.

In februari 2004 werd het gewestplan gewijzigd: de 167 ha van het terrein van Tellier des Prés zijn nu ingeschreven als winningsgebied.

Om de milieuvoorschriften na te leven, zullen de meeste ter plaatse aanwezige natuurlijke hulpbronnen gebruikt worden. Zo zal, behalve blauwe steen, de kalksteen die niet geschikt is om gehouwen te worden, tot granulaat verwerkt worden door Gralex; de grond die vrijkomt bij de winning zal industriële toepassingen vinden, onder andere in steenbakkerijen; het weggepompte grondwater zal op zijn beurt behandeld en toegevoerd worden aan openbare en industriële waterleidingnetten dankzij een partnerschap met een EBG gevormd door IDEA (Intercommunale voor de economische ontwikkeling en ruimtelijke ordening) en SWDE (een Waalse watermaatschappij). Het teveel aan aarde zal gebruikt worden voor de aanleg van wallen rond de steengroeve en voor het vullen van de oude steengroeve van Perlonjour. De aarde zal met behulp van water verpompt worden om hinder door het vervoer met voertuigen te vermijden. Voor deze heraanleg wordt een specifieke studie uitgevoerd met als doelstelling een ecologische meerwaarde te bieden aan dit oude winningsgebied.

De Carrières Gauthier & Wincqz hebben op 19 juli 2006 de enige exploitatievergunning gekregen.

Op 8 november 2006, ter gelegenheid van ons patroonsfeest van de Vier Gekroonde Heiligen, heeft Jean-Franz Abraham, voorzitter en gedelegeerd bestuurder van de Carrières de la Pierre Bleue Belge SA, met de eerste afgraving officieel het startsein gegeven van de werkzaamheden... die de voortzetting van onze activiteiten, het behoud van de tewerkstelling en een reserve aan Belgische blauwe steen voor meer dan een eeuw zullen verzekeren!

   
     up
   
   

Valenciennes

Belgische blauwe steen draagt bij tot de heropleving van de stadskern

Sinds enkele maanden ziet Valenciennes er als herboren uit. Het stadscentrum van de hoofdstad van het Franse Henegouwen werd volledig gerenoveerd. Daarvoor werd in ruime mate gebruik gemaakt van Belgische blauwe steen.

De politieke leiders van deze mistroostig en weinig aantrekkelijk geworden stad – door vele jaren economische crisis – hebben een uitgebreid vernieuwingsprogramma voor de stad gelanceerd. In dit kader ondergingen het stadscentrum en meer bepaald de Place d’Armes en twee andere pleinen een volledige gedaanteverandering; hiervoor werd voornamelijk Belgische blauwe steen gebruikt, wat niet verwonderlijk is, wetende dat de belangrijkste criteria voor de materiaalkeuze de volgende waren: kwaliteit, esthetiek en gemak van onderhoud.

De Place d’Armes, heraangelegd voor een betere doorstroming van het verkeer en om beter geschikt te zijn voor personen met beperkte mobiliteit, werd voor het grootste deel bedekt met Belgische blauwe steen.

Des pavés (20x20x5 cm) sciés, bouchardés fin et bouchardé gros composent de larges trottoirs et les terrasses de certains établissements. Ces finitions assurent un effet antidérapant pour les piétons et un entretien aisé. Des bandes structurantes en « taille ancienne » scandent des étendues de pavés de grès. Pour les caniveaux et les encadrements d’arbres, la pierre bleue a également été choisie.


De brede trottoirs en de terrassen van bepaalde etablissementen bestaan nu uit gezaagde, fijn en grof gebouchardeerde tegels (20 x 20 x 5 cm).Deze afwerkingen zorgen voor een slipwerend effect voor de voetgangers en een gemakkelijk onderhoud. Stroken in "oude frijnslag" bakenen de zones met gres tegels af. Ook voor de straatgoten en de boomomkaderingen werd voor blauwe steen gekozen.


Aan de noordkant van het plein verloopt het autoverkeer afkomstig van vier hoofdassen via 2 rotondes. Dit "spanningspunt" werd verfraaid door twee fonteinen in blauwe steen, versierd met de stadsblazoenen.

Een reeks van zeer sobere vierkante palen, ook in blauwe steen, zorgt voor de scheiding met de straat.

De randen van het plein die naar de winkelstraten leiden, zijn bedekt met dezelfde straatstenen in blauwe steen. Ze maken een perfecte verbinding mogelijk met de bestaande (andere) materialen en met de voor de toekomstige aanleg gekozen materialen (graniet en beton).

Op korte afstand ervandaan werd een ontspanningszone aangelegd. Het gaat om de Square Crasseau. Dit plein is verbonden met de Place d’Armes door een winkelgalerij en dient als verbinding met het historische centrum.

Het driehoekige plein bestaat uit een esplanade, volledig bedekt met grote rechthoekige blauwe steen tegels en is omringd door granieten trappen die als banken dienst doen en een zitplaats bieden aan de talrijke passanten. De esplanade leidt naar een grote, erg modern aandoende fontein, gevormd uit platen steenkorst voor de bodem en blauwe steen buitenvlakken, gewoon met de slijpschijf bewerkt in de hoeken.

Ietwat verder komt men terecht op de Square Jules Billiet, ook opgesmukt met een fontein in blauwe steen. Het heeft een cirkelvormig bekken met buitenrand, en waarop aan de rand een beeldhouwwerk rust. Door de beplante zones loopt een wandelzone die op zijn beurt – eens te meer – bestaat uit blauwe steen tegels.

Ga naar Valenciennes en u zult met eigen ogen vast kunnen stellen dat de renovatie van het stadscentrum geslaagd is. De stad leeft, de sfeer is er positief en de handel bloeit er weer als nooit tevoren.

Valenciennes vertoont opnieuw een stedenbouwkundige samenhang en de Belgische blauwe steen draagt daar in ruime mate toe bij. Blauwe steen heeft al vele malen bewezen een uitgelezen materiaal te zijn voor stadsvernieuwingen, wegens zijn perfecte integratie in een bestaande structuur, zijn veelzijdigheid, de talrijke mogelijkheden en zijn onderhoudsgemak.

Dit mooie project is niet uniek en zal zeker het laatste niet zijn in de steden van Frans-Henegouwen…

   
     up
   
   

Eco Print Center - Lokeren

Architect: Filip Declercq - Architect-vennoot Senior Design Principal ELD Partnership (Antwerpen)

Verwezenlijking: Firma Interbuild - Loveld Carrieri - Peters (Maasmechelen)
juni 2006

Product: Belgische blauwe steen - Ruw gezaagd voor de bevloering

Eco Print is een persgroep die over zeer moderne installaties beschikt. Op zijn drukpersen worden kranten en tijdschriften gedrukt zoals De Morgen, Het Laatste Nieuws, L’Echo, Dag Allemaal, Genieten…

De nieuwe drukkerij Eco Print is opmerkelijk in zijn soort; niet alleen paart ze technische aan economische elegantie, maar onderscheidt zich ook door een sterk architecturaal imago.

Het team architecten van ELD Partnership heeft gekozen voor functionaliteit in haar zuiverste uitdrukkingsvorm: "minder is meer – less is more". Dit zoeken naar zuiverheid uit zich met name in het gebruik van bepaalde materialen: glas, beton, aluminium en blauwe steen werden welbewust gekozen.

De zeer uitgepuurde en functionele grote hal met een blauwstenen vloer zet onmiddellijk de toon.

De treden van de buitentrap zijn rechthoeken van 3 cm dik, gevat in door een dragende, elegante, lichte metalen structuur.

EPC onthaalt regelmatig in haar vergaderzalen, achteraan de grote hal in blauwe steen, professionele bezoekers uit de druksector, en andere Belgische en buitenlandse bezoekers en studenten.

Getuigenis van Filip Declerq, architect

"Ik heb voor Belgische blauwe steen gekozen wegens zijn kracht en zijn soberheid, hier in de ruw gezaagde afwerking."

"Bevloering in gezaagde afwerking vergt weinig onderhoud - gewoon een industriële zelfrijdende vloerreinigingsmachine en een detergens."

   
     up
   
   

Het sociaal label

Al in december 2004 kregen de Carrières de la Pierre Bleue Belge het Sociale Label.

Aan de basis lag de Service Public de Programmation (SPP) Programmatorische Federale Overheidsdienst (POD) "Maatschappelijke integratie" van de federale overheid. Dit label heeft tot doel ondernemingen en gebruikers te helpen bij het bevorderen van ieders sociale grondrechten en dit op duurzame wijze.

Totaal nieuw is dit eerste overheidslabel dat een productie van producten en diensten van a tot z op een maatschappelijk verantwoorde wijze waarborgt en dus conform de menselijke waardigheid!

Het label volgt de 5 basisprincipes van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) met name :

-         Naleving van de wettelijke leeftijd voor tewerkstelling van vaste en tijdelijke medewerkers (C138 & C182);

-         Praktijk inzake vrijwillige en niet-gedwongen arbeid (C29 & C105);

-         Verbod van elke discriminerende praktijk op basis van ras, geslacht, het behoren tot een ethnische groep of politieke, filosofische of godsdienstige overtuiging, zowel bij het aanwerven als wat de werk- en loonvoorwaarden betreft (C100 & C111);

-         Vakbondsvrijheid (C87);

-         Vrijheid van organisatie en van collectieve onderhandelingen (C98).

Les Carrières de la Pierre Bleue Belge heeft ook een ethisch comité opgericht binnen de onderneming en zorgt er overigens voor dat de hier vermelde principes nageleefd worden door haar belangrijkste leveranciers en onderaannemers.

Op 19 april 2006 had de 1e opvolgingsaudit plaats om na te gaan of de certificering "Sociaal Label" behouden kon blijven.

Voor Les Carrières de la Pierre Bleue Belge beantwoordt deze certificering aan een bekommernis voor het welzijn, een bekommernis die steeds meer tot uitdrukking komt in de huidige globale markt. Het respect voor de menselijke waardigheid heeft geen prijs, waar ook ter wereld.

Voor meer informatie kunt u verder surfen naar http://www.social-label.be
   
     up
   
 


Suggesties? Aarzel niet om contact met ons op te nemen
via e-mail : news@pierrebleuebelge.be

Wenst u de informatiebrief niet meer te ontvangen, click hier: Ontschrijven

Als u er niet in slaagt deze informatiebrief behoorlijk te lezen,
raadpleeg dan de cliquant ici

 
   


Les Carrières de la Pierre Bleue Belge SA
Chemin des Carrières, 1 - 7063 Neufvilles
www.pierrebleuebelge.be


Tel. +32 (0)67 / 34 68 00
Fax: +32 (0)67 / 34 68 01 news@pierrebleuebelge.be