Informatiebrief nr 2
                       
Oktober 2006
 
  Hoofdartikel
Eerste ontmoeting van monumentaal beeldhouwwerk
Nieuwe advertenties
Realisatie : het Gerechtsgebouw van Antwerpen
Enquête : de Walen en natuursteen
   


Hoofdartikel

Nu de maand oktober is aangebroken, is ook het moment gekomen om terug aan te knopen met onze Nieuwsbrief.

Blauwe steen is nog altijd in trek in Soignies. Het bewijs daarvan is het symposium voor blauwe steen dat plaats vond eind augustus. Acht kunstenaars hebben er in het centrum gedurende twee weken uit blokken blauwe steen, geschonken door de steengroeve, beeldhouwwerken gemaakt. Het resultaat is verbazend. Enkele foto's genomen ter gelegenheid van dit evenement illustreren perfect onze lijfspreuk "Belgische blauwe steen, een gedeelde passie"…http://news.pierrebleuebelge.be/jfa.jpg


In deze editie kan u onze nieuwe advertenties ontdekken, wat rondwandelen op de Bolivarplaats in Antwerpen en u op de hoogte stellen van hoe de Walen t.o.v. hun natuursteen staan.

Wij onthullen u al enkele thema's die u in de volgende Nieuwsbrief zal terugvinden. Een artikel over onze nieuwe website en een dossier over de opening van de Steengroeve van Tellier des Prés. Wij hebben inderdaad op 19 juli 2006 de exploitatievergunning gekregen en de eerste werkzaamheden zullen deze herfst van start gaan. Wij hopen dat de blauwe steen er rijkelijk en van goede kwaliteit zal zijn om de toenemende vraag het hoofd te kunnen bieden. Nog een beetje geduld, binnenkort zullen wij u meer details hieromtrent kunnen meedelen.

Doe ons een plezier en stuur ons uw eventuele opmerkingen over onze informatiebrief. Dank bij voorbaat.

Veel leesplezier…

Jean-Franz ABRAHAM
Voorzitter van de Raad van Bestuur

   
   


Eerste ontmoeting van monumentaal beeldhouwwerk te Soignies

Op het initiatief van de Stad Soignies hebben acht Belgische beeldhouwers hun creativiteit botgevierd in Soignies - Europees centrum van de siersteen tijdens de tweede helft van augustus.

De groeven van Soignies hebben het materiaal ter beschikking gesteld van de kunstenaars die als thema hadden voor een openbare plaats een monumentaal beeldhouwwerk te creëren.

Veel stof, veel lawaai, maar ook heel veel gelach en onvergetelijke ontmoetingen waren er niet uit de lucht.

Wij nodigen u uit om deze beeldhouwwerken te ontdekken die vanaf nu gedurende een jaar tentoongesteld zullen worden rond de Place Verte in Soignies.

   
     up
   
   


Nieuwe advertenties

In 2006 zijn de Carrières de la Pierre Bleue Belge via verschillende advertenties in de pers aanwezig. Hieronder stellen we u onze nieuwe advertenties kort voor.

De eerste, en meest omstreden, is bestemd voor de beroepsmensen uit de wereld van de natuursteen, want ze verschijnt in gespecialiseerde tijdschriften, die wij ondersteunenPierre Actual, Pierre Actual Belgique en Pierres et Marbres de Wallonië.

Ze toont een stapel blokken blauwe steen die gemerkt zijn met het graffito "Belgisch blauw".

Deze foto werd gekozen omdat hij perfect de "machtige" kant van de steen illustreert en de sfeer van een steengroeve uitstraalt. Deze advertentie toont de steen in zijn ruwe staat en trekt de aandacht door haar mysterieuze aspect.

Het graffito "Belgisch blauw" is een knipoog naar de beroepsmensen uit de wereld van de natuursteen, die goed de markeringspraktijken kennen. De illustraties tonen de verschillende facetten van het werk in de steengroeve, met name het manuele houwen en de behandeling van de blokken.

Deze advertentie wekt veel reacties op in de sector. Des te beter, dat is wat we zochten: de Carrières de la Pierre Bleue Belge willen niet onopgemerkt blijven!

Sinds de maand juni verschijnt een nieuwe advertentie in tijdschriften voor particulieren: Casas, Tu bâtis, je rénove en Déco Idées. Ze toont een originele toepassing van ons product de "Pavé Patrimoine®".

Deze advertentie ligt in de lijn van vier andere thematische advertenties die toepassingen met ons materiaal voorstellen ("De keuken", "de tuin", "de trap", "de vloer").

Ze heeft heel eenvoudig de bedoeling dit praktische en esthetische product voor te stellen aan particulieren die belangstelling hebben voor de bouw, renovatie en decoratie.

Onze reclameadvertenties, zoals onze deelname aan Batibouw, hebben vooral tot doel de behoefte naar blauwe steen te creëren en te onderhouden. Jullie kunnen de impact daarvan meten.

   
     up
   
   


Realisatie : het Gerechtsgebouw van Antwerpen

Belgische blauwe steen wordt HIGH TECH

dankzij de Britse architect Richard Rogers

© Richard Rogers Partnership / Grant Smith

De naam van Richard Rogers doet overal ter wereld onmiddellijk denken aan gebouwen die kenmerkend zijn voor de hedendaagse architectuur. Voortaan zal hij in België bovendien ook verwijzen naar de Belgische blauwe steen.

Gebikt, gegroefd, gefrijnd, gezaagd, gevlamd… onze Belgische Blauwe steen heeft verleid, zodat Richard Rogers Partners (RRP) beslist hebben om de Carrières de la Pierre Bleue Belge NV te betrekken in het project voor de aanleg van de omgeving van het nieuwe Gerechtsgebouw van Antwerpen.

De prismatische meerpalen, waarin de harde korst van de Belgische blauwe steen gecombineerd wordt met mechanische bewerkingen, verankeren het monumentale zeilschip niet ver van de Schelde-oevers.

Het gebouw, de echte Zuiderpoort van de stad, kijkt uit op de Bolivarplaats, een in Belgische blauwe steen aangelegde esplanade, die een nieuwe dynamiek geeft aan een wijk waar het stadsweefsel danig verminkt was door de Antwerpse ring.

Om de kromming van de tramlijn, die de wijk van het gerechtsgebouw met het stadscentrum verbindt te volgen hebben de architecten voor onze gezaagde straatstenen gekozen.

Voor de betegeling werden de afwerkingen gebikt en gefrijnd gekozen, zowel om hun esthetische als om hun slipwerende eigenschappen.

Gezoete en gevlamde afwerkingen sieren de toegangshellingen die verfraaid zijn met roestvrijstalen leuningen.

Tenslotte werd voor de treden en stootborden geopteerd voor de gevlamde afwerking waarvan de slipweerstand niet meer bewezen moet worden.

Dit internationaal vermaarde project bewijst dat onze Belgische blauwe steen ook voor de meest ambitieuze architecturale projecten geschikt is.

In Antwerpen heeft de Belgische blauwe steen zich resoluut "high tech" getoond!

   
     up
   
   


Enquête : de Walen en natuursteen

De leerrijke resultaten van een unieke opiniepeiling in Wallonië

Hoe bekijkt de Waalse bevolking de siersteensector? Welk imago heeft hij? Is er voldoende informatie? Welke zijn de aankoopgewoonten? Onlangs werd een volledig nieuwe en leerrijke opiniepeiling uitgevoerd op initiatief van Valbois Ressources Naturelles, om te weten te komen hoe de Walen tegenover hun "natuursteen" staan.

Wij vermelden hier enkele resultaten van deze enquête die u kunt terugvinden in het artikel van Marc Bertrand, gepubliceerd in Pierre Actual Belgique (Pierre Actual Belgique – België - 4e trimester 2005 – nr.7).

De eerste ideeën of de eerste woorden die uit de mond komen van de ondervraagden wanneer het gaat over het gebruik van natuursteen in de bouw, hebben eerst en vooral betrekking op de verschillende soorten steen: steen uit ons land, blauwe steen... (21%!). Daarna volgen bedenkingen over de eigenschappen van natuursteen en precieze voorbeelden van toepassingen.

De belangrijkste voordelen die de bevolking aan natuursteen toeschrijft zijn het esthetische karakter, het cachet dat hij een gebouw verleent, maar ook zijn stevigheid, zijn robuustheid en zijn duurzame karakter. Hij maakt duurzame verwezenlijkingen mogelijk, aangepast aan ons klimaat en in harmonie met de omgeving.

Voor 35 % van de Walen is natuursteen heel geschikt voor hedendaagse constructies. Blauwe steen wordt dus niet automatisch geassocieerd met oude of traditionele constructies, en hoort thuis in moderne projecten.

Blauwe steen wordt nog sterk gewaardeerd door de Walen voor overheidsprojecten. Velen wensen dat hij verkozen zou worden boven andere materialen, voor zover de goede praktijken voor plaatsing en de omgeving waarin hij opgenomen wordt, worden nageleefd.

Natuursteen wordt daarentegen ook geassocieerd met het bijbehorende kostenplaatje, soms met zijn "koude" uitzicht en moeilijke onderhoud. Het publiek maakt klaarblijkelijk geen enkel onderscheid tussen steen van verschillende oorsprong, zelfs als men weet dat deze parameter grote prijsverschillen met zich meebrengt. Constante inspanningen inzake informatie zijn dus nodig. Het is inderdaad niet alleen de  natuursteen als dusdanig die wordt beoordeeld, maar de totale kostprijs van een afgewerkt, geplaatst geheel, voor alle producten door elkaar genomen. Een ruime, continue verspreiding van duidelijke en objectieve informatie is onontbeerlijk als men zo goed mogelijk een te simplistisch en verkeerd imago van de sector wil corrigeren.

Tot besluit: de Walen houden van natuursteen, zelfs als ze denken dat deze steen soms te duur is om te gebruiken. De oorsprong van de steen lijkt bij de bevolking van weinig tel. Deze duidelijke onverschilligheid, met name van de jonge consumenten, komt deels door een tekort aan informatie en legt uit waarom de Waalse sector van de siersteen momenteel in moeilijkheden verkeert. Een duidelijke, objectieve informatie, vanaf de steengroeve tot en met de plaatsing, die de prijzen rechtvaardigt met een resultaatgarantie voor een zeker resultaat en kwaliteit, blijft natuurlijk een van de beste troeven tegenover de hevige concurrentie van exotische en soms onaangepaste of slecht gekende producten.

Als u deze enquête in zijn geheel wil ontvangen, aarzel niet om contact met ons op the nemen via e-mail news@pierrebleuebelge.be of telefonisch op het nummer 067 34 68 08.

   
     up
   
 


Suggesties? Aarzel niet om contact met ons op te nemen
via e-mail : news@pierrebleuebelge.be

Wenst u de informatiebrief niet meer te ontvangen, click hier: Ontschrijven

Als u er niet in slaagt deze informatiebrief behoorlijk te lezen,
raadpleeg dan de cliquant ici

 
   


Les Carrières de la Pierre Bleue Belge SA
Chemin des Carrières, 1 - 7063 Neufvilles
www.pierrebleuebelge.be


Tel. +32 (0)67 / 34 68 00
Fax: +32 (0)67 / 34 68 01 news@pierrebleuebelge.be