Startpagina | Hulpbronnen | Actualiteit | Contact | Sitemap
De steen Realisaties Het netwerk Professionelen Het bedrijf
Troeven en voorstelling
Historiek
Kerncijfers
Virtueel bezoek van de steengroeven
Duurzame ontwikkeling
Vacatures en human resources
FR | NL | UK
Een steen op maat van
uw verbeelding
TRAPPEN
BLAUW GEZOET
Duurzame ontwikkeling LCI

Een natuurlijke hulpbron

Les Carrières de la Pierre Bleue Belge is de eerste Belgische onderneming in de sector die de levenscyclus van haar steen heeft geanalyseerd en de eerste om een milieufiche te publiceren met een overzicht van de belangrijkste informatie.

Deze fiche maakt het voor architecten en voorschrijvers mogelijk om zich te engageren voor duurzame ontwikkeling en om te voldoen aan vereisten van het type ‘haute qualité environnementale’ (HQE – hoge milieukwaliteit).

Les Carrières de la Pierre Bleue Belge heeft gekozen voor het meest succesvolle evaluatie-instrument dat is gebaseerd op de normen uit de reeks ISO 14040: de Levenscyclus Inventaris (LCI).

De LCI heeft als doel de milieu-impact (materiaal- en energiestromen; indicatoren van milieu-impact...) te bepalen tijdens elke fase van de levenscyclus van een product:

 • productie;

 • transport;

 • plaatsing;

 • gebruik;

 • einde levensduur.

Bij deze milieubalans wordt gebruikgemaakt van een rekeneenheid die functionele eenheid (FE) wordt genoemd en die rekening houdt met de stromen tijdens elke fase van de levensduur van het product. Bij blauwe hardsteen werd de functionele eenheid gedefinieerd als volgt:

"Plaatsing van 1000 m² Patrimonium® plaveien uit blauwe hardsteen ontgonnen uit Les Carrières de la Pierre Bleue Belge SA (site van Neufvilles), op het Bockstaelplein in Brussel (België)"

De functionele eenheid gekozen in het kader van de studie steunt op twee pijlers.

Ten eerste is de keuze gevallen op een courant gebruikt natuursteenproduct dat Les Carrières de la Pierre Bleue Belge onlangs heeft opgesmukt: de plavei.

Vervolgens werd Brussel symbolisch gekozen als plaats waar de plaveien worden gelegd; net zoals het Bockstaelplein dat recent werd heraangelegd en waarbij gebruik is gemaakt van… exotische stenen.

Tijdens elke fase van de levensduur zijn de volgende stromen geanalyseerd en gekwantificeerd:

 • Verbruik van natuurlijke energiebronnen (en energie-indicatoren)

 • Verbruik van niet-energetische natuurlijke hulpbronnen

 • Waterverbruik

 • Uitstoot in het water

 • Uitstoot in de lucht

 • Uitstoot naar de bodem

 • Afvalproductie (gerecycleerd en afgedankt)

Dankzij de LCI is het mogelijk om gevoelige punten te identificeren die voor verbetering vatbaar zijn teneinde de milieu-impact van Belgische Blauwe Hardsteen tijdens diens levensduur nog meer te beperken.

Op deze manier drukt de milieufiche van de Patrimonium® plavei de wil van Les Carrières de la Pierre Bleue Belge uit om:

 • zijn duurzaam ontwikkelingsbeleid voort te zetten;

 • via een efficiënte en transparante samenwerking antwoorden te geven aan iedereen die zich vragen stelt over de ecologische waarde van Belgische Blauwe Hardsteen;

 • de milieu-impact tijdens de hele levensduur van Belgische Blauwe Hardsteen te beperken.

De milieuverklaringsfiche is beschikbaar.

Duurzame ontwikkeling
De grondslag
Individuele burger
De productie
Troeven
LCI
Gilles Perraudin. Architect.
"Zo biedt steen, het bouwmateriaal bij uitstek uit onze geschiedenis, zich door zijn kracht opnieuw aan als bouwmateriaal van de toekomst."    

Bronnen

   

© 2007 PIERRE BLEUE BELGE