Informatiebrief 23
                       
JANUARI 2013
 
  Dag van de openbare ruimte
Nieuwe afwerking voor Belgische Blauwe Hardsteen: Spuntato
Omzendbrief van Waals Gewest
Belgische Blauwe Hardsteen, mooi en makkelijk
Verlenging van onze ATG's
   


Ter gelegenheid van deze informatiebrief willen wij u het allerbeste toewensen voor het jaar 2013.

Dag van de openbare ruimte - 30 en 31 januari

Op 30 en 31 januari 2013 neemt Les Carrières de la Pierre Bleue Belge NV deel aan de Dag van de Openbare Ruimte in Brussels Expo.

Deze vakbeurs is bedoeld voor beleidsvoerders en ambtenaren bij lokale en regionale overheden die zich bezighouden met openbare werken, ruimtelijke ordening, stadsontwikkeling, groenvoorziening, huisvesting en milieu & sport. Beoogde bezoekers uit de private sector zijn vooral landschapsarchitecten, medewerkers van ontwerp- en studiebureaus, planologen, studenten en iedereen die beroepsmatig met de openbare ruimte bezig zijn.

Wij zullen er onder andere de nieuwe afwerking SPUNTATO voorstellen, die zich bijzonder goed leent voor stads- en landschapsinrichtingen (meer informatie over Spuntato in het volgende artikel).

Tegelijk met de beurs wordt ook een heel ruim lezingenprogramma aangeboden. Steunpunt Straten, het kenniscentrum voor de publieke ruimte, staat in voor de organisatie van deze lezingen.

Hieronder vindt u onze keuze uit het aanbod:

Hergebruik materialen (door ROTOR)– woensdag 30 januari om 11.30 uur

Pierres naturelles et marchés publics d’aménagements : au-delà de simples impératifs budgétaires, insertion de clauses environnementales, éthiques et sociales (door Pierres & Marbres de Wallonie, Francis Tourneur) – woensdag 30 januari om 13 uur

Duurzaam inkopen van natuursteen – woensdag 30 januari om 13 uur

Verplichte CE-markering voor bouwproducten – specificatie natuursteen– donderdag 31 januari om 13 uur

Voorafgaandelijk inschrijving is vereist om deel te kunnen nemen aan de lezingen.

Tijdens de nocturne op woensdag 30 januari nodigen wij u graag uit voor een cocktail op onze stand (paleis 3, stand 5-08) van 18 tot 20.30 uur.

De toegang tot de vakbeurs is gratis, maar u kunt zich best vooraf online registreren: https://form.n200.com/?s=2ecrvazkcojte&t=3cwlnn60msqnf&check=1

Praktische informatie:

http://www.openbareruimte.be/nl/bezoekersinfo

Openingsuren:
woensdag 30 januari van 10 tot 21 uur
donderdag 31 januari van 10 tot 17 uur

Plaats: Brussels Expo | Paleis 3
Stand: paleis 3 – 5-0
8

   
     up
   
   


Spuntato : een exclusieve gestructureerde en slipvrije afwerking die het midden houdt tussen traditie en innovatie

 

Met haar ruwe en krachtige, maar perfect gestructureerde uitzicht vertoont de afwerking Spuntato een veilig en slipvrij oppervlak en een egale donkere kleur en biedt ze een brede waaier van mogelijkheden. Genoeg om vakmensen op zoek naar nieuwigheden te bekoren.

Hoewel het om een volledig nieuw en origineel product gaat, leent het zich voor alle traditionele toepassingen en is het zelfs in de grootste formaten verkrijgbaar.

Ruw en gestructureerd uiterlijk

Spuntato is een gestructureerde, antislip afwerking die een interessant alternatief biedt voor korstplaat. Ze heeft een mooie diepgrijze kleur doorspekt met talrijke calcietkristallen die glinsteren in het licht.

Na verloop van tijd en afhankelijk van de blootstelling kan de afwerking Spuntato evolueren. Onder de invloed van regen en zon heeft ze trouwens de neiging iets lichter van kleur te worden. Haar oppervlak kan soms ook bijzondere uiterlijke kenmerken vertonen zoals kleurverschillen, witte splijtvlakken, zwarte vlekken, witte vlekken enz.

Alle toepassingen zijn mogelijk…

Met haar efficiënte antislipafwerking kan Spuntato voor alle mogelijke toepassingen aangewend worden : vloeren en muren zowel binnen als buiten, lage muurtjes, treden, plaveien, terrastegels, zwembadranden, sierschouwsokkels, Japanse stapstenen enz.

… in alle denkbare formaten

Spuntato kan voor grote formaten, zoals 100 X 100 cm, worden gebruikt en is, naargelang van de gewenste toepassing zijn verschillende diktes verkrijgbaar: 3, 4, 5 of 8 cm. Ons aanbod omvat diverse standaardformaten (50 x 100, 40 x 80, 80 x 80 cm), maar op verzoek kunnen de stenen ook op maat worden verzaagd.

Tolerantie reliëf: 5 mm

Een duurzaam product in technische keuze

De afwerking Spuntato wordt toegepast op platen (halfafgewerkte producten). De zijkanten en de andere kant van de plaat zijn ruw gezaagd.

Deze afwerking is het resultaat van een puur mechanisch procedé dat geen enkele specifieke nabehandeling vereist. Het onderhoud is heel eenvoudig en de duurzaamheid van het product is gewaarborgd.

Voorstanders van milieuvriendelijke inrichtingen zullen deze onbetwistbare kwaliteiten zeker op prijs weten te stellen.

Bezoek de testzone voor de heraanleg van het Sint-Lazarusplein

Als u met eigen ogen een realisatie in Spuntato wilt gaan bekijken, kunt u op het Reginaplantsoen in Brussel terecht, waar een testzone met dit product is aangelegd.

De Sint-Lazaruswijk in de buurt van de Kruidtuin in Brussel wordt immers binnenkort heraangelegd.

De hiervoor uitgeschreven ontwerpwedstrijd is gewonnen door landschapsarchitect Bas Smets. Hij wil de wijk een meer natuurlijke en gezelligere uitstraling geven. Voor het Sint-Lazarusplein stelt hij een bestrating in klinkers voor en voor de as van Rogier tot aan het Noordstation wil hij blauwe hardsteen gebruiken.

Er is een testzone gerealiseerd waarin de klinkers, de blauwe hardsteen en het geplande straatmeubilair aan de bevolking en de omwonenden worden voorgesteld. Deze is nog enkele weken te bezoeken op het Reginaplantsoen. In blauwe hardsteen worden de volgende producten voorgesteld: Patrimoniumplavei en Spuntato.

Meer informatie:

Wilt u meer weten over onze afwerking Spuntato (prijs, technische fiche, formaten, toepassingen, monsters enz.)? Aarzel dan niet om ons te contacteren: spuntato@pierrebleuebelge.be

   
     up
   
   

Omzendbrief over het invoegen van milieucriteria bij overheidsopdrachten voor wat het gebruik van siersteen en sierrots betreft

Op 19 juli 2012 heeft een omzendbrief van het kabinet van minister Jean-Claude Marcourt (Waals minister van economie) de aandacht van de Leden van de Colleges van Burgemeesters en Schepenen van de Waalse gemeenten, van de voorzitters van de intercommunales en van de voorzitters van de openbare instellingen in Wallonië gevestigd op het belang van het opnemen van milieucriteria en sociale criteria in overheidsopdrachten voor wat het gebruik van siersteen en sierrots betreft.

Het doel van dit initiatief is tweeledig:

- Lessen trekken uit de ernstige problemen die zich hebben voorgedaan bij diverse realisaties met ingevoerde siersteen die de test van de tijd niet hebben doorstaan en snel grote en dure herstelwerken hebben vereist;

- De producten van de Waalse ontginningssector valoriseren, die betere eigenschappen vertonen en gegarandeerd een lange levensduur hebben.

De inhoud van deze omzendbrief kan als volgt worden samengevat:

Uit een kosten-batenanalyse blijkt dat het gebruik van lokale materialen op middellange en lange termijn de opdrachtgever minder kost dan het gebruik van ingevoerde natuursteen.

Om de valorisatie van lokale natuursteen voor de Waalse overheidsopdrachten mogelijk te maken, moet het administratieve kader worden verbeterd en moeten dus sociale criteria (lokale productie, strijd tegen werkeloosheid, sociaal verantwoorde productie enz.) en milieucriteria (productie en vervoer) in de aanbestedingsvoorwaarden worden opgenomen, en niet alleen het criterium ‘prijs’.

Meer informatie
   
     up
   
   


Belgische Blauwe Hardsteen, mooi en makkelijk

Aangezien we dikwijls dezelfde vragen krijgen over het onderhoud van blauwe hardsteen, hebben we enkele filmpjes gemaakt waarin we de basisregels uitleggen om problemen met vlekken te voorkomen, zowel in de keuken, de badkamer als op het terras.

Meer informatie

• Introductie over de Belgische Blauwe Hardsteen :  http://www.youtube.com/watch?v=RqO75k006Bo

• Verschillende afwerkingen : http://www.youtube.com/watch?v=oawbHv2LW0Y&feature=youtu.be

• Informatie over zwarte vlekken :  http://www.youtube.com/watch?v=dU_eFMzS0Bg

• Onderhoud (binnen) : http://www.youtube.com/watch?v=OqJzVqRdqTY

• Onderhoud (buiten) : http://www.youtube.com/watch?v=cCr6VvFHoNE

   
     up
   
   


Verlenging van onze ATG's

Al meer dan tien jaar beschikt de Belgische Blauwe Hardsteen die in onze groeven wordt ontgonnen, over een ATG, een technische goedkeuring met certificering, afgeleverd door de BUtgb (de enige goedkeuringsinstantie die technische goedkeuringen aflevert voor materialen, producten, constructiesystemen en installateurs).

De laatste versie van onze goedkeuringen was geldig van 2007 tot 2011. Intussen is ze een eerste keer verlengd voor 2012 en heeft ze net een tweede verlenging voor 2013 gekregen… Goed om te weten: deze kleine administratieve pesterijen zijn niet toe te schrijven aan de groeven, maar aan onze certificerende instanties die aan een nieuw regelgevend kader werken. En aangezien niets in ons landje eenvoudig is, laat ook de definitieve versie van deze herschreven regelgeving op zich wachten en hebben alle houders van ATG’s voor natuursteen brieven met een verlenging van de geldigheidsduur ontvangen.

We willen u echter geruststellen: het is niet omdat het regelgevend kader momenteel in de steigers staat dat de controles in de groeve niet worden uitgevoerd. Onze ‘verlengde’ ATG’s bieden u nog altijd dezelfde garanties op het vlak van de herkomst van onze steen en zijn overeenstemming met de vermelde eigenschappen.

Wedden dat 2013 ons een nieuw kader zal brengen precies op maat voor onze natuursteen: een unieke ATG voor Neufvilles, Soignies en… Tellier des Prés!

Ondertussen zijn de verlengingsattesten beschikbaar in beide landstalen. Aarzel niet om ze bij ons aan te vragen als u ze nodig hebt (info@pierrebleuebelge.be).

Agenda

Dag van de Openbare Ruimte: 30 en 31 januari– Brussels Expo

>http://www.openbareruimte.be/nl/bezoekersinfo

Openingsuren:
woensdag 30 januari van 10 tot 21 uur
donderdag 31 januari van 10 tot 17 uur

Plaats: Brussels Expo | Paleis 3
Stand: paleis 3 – 5-08

Bois et Habitat : 22-25 maart – Namur Expo

www.bois-habitat.be

Openingsuren:
Vrijdag 22 maart van 10 tot 21 uur - zaterdag 23, zondag 24, Maandag 25 maart van 10 tot 19 uur

Plaats : Namur Expo
Stand : 1705

Vakantiedagen in 2013: De groeve zal op volgende data gesloten zijn:

1 april - 1, 9, 10 en 20 mei – van 8 juli tot 2 augustus - 15 en 16 augustus – 1, 8 en 11 november – van 23 tot 31 december 2013.

   
     up
   
 


Suggesties? Aarzel niet om contact met ons op te nemen
via e-mail : news@pierrebleuebelge.be

Wenst u de informatiebrief niet meer te ontvangen, click hier: Ontschrijven

Als u er niet in slaagt deze informatiebrief behoorlijk te lezen,
raadpleeg die dan hier

 
   


Les Carrières de la Pierre Bleue Belge SA
Chemin des Carrières, 1 - 7063 Neufvilles
www.pierrebleuebelge.be


Tel. +32 (0)67 / 34 68 00
Fax: +32 (0)67 / 34 68 01 news@pierrebleuebelge.be