Startpagina | Hulpbronnen | Actualiteit | Contact | Sitemap
De steen Realisaties Het netwerk Professionelen Het bedrijf
Troeven en voorstelling
Historiek
Kerncijfers
Virtueel bezoek van de steengroeven
Duurzame ontwikkeling
Vacatures en human resources
FR | NL | UK
Een eeuwenlange
ervaring en
meesterschap
Onthaal > Het bedrijf > Historiek
Historiek
His Een traditie van uitmuntendheid sinds de 18de eeuw

De steengroeven Gauthier & Wincqz
In 1668 vestigt een uit het steenwinningsgebied van Feluy-Arquennes afkomstige tak van de familie Wincqz zich in Soignies waar ze in de 18de en 19de eeuw haar blauwe hardsteengroeven uitbouwt.

In 1875 neemt de familie Gauthier, gevestigd in Lille maar oorspronkelijk afkomstig uit Soignies, de door Simon Bataard geopende steengroeve over onder de naam Carrières Gauthier-Lestienne. Later verandert deze naam in Carrières Veuve Vincent Gauthier et Cie, en nog later in Carrières Maurice et Henri Gauthier et Cie.

In 1935 fusioneren de twee naburige steengroeven op initiatief van de familie Gauthier onder de naam Carrières Gauthier & Wincqz NV. De driehonderdste verjaardag van de exploitatie werd in 1968 gevierd in het bijzijn van Koning Boudewijn.


Clypot
Op het einde van de 19de eeuw hadden er zich in het westen van Soignies nieuwe steengroeven gevestigd die beschikten over kennis van een nieuwe wetenschap - de geologie - en over grote kapitalen verzameld binnen naamloze vennootschappen.

Zo opende Hector Heremans in 1898 een nieuwe steengroeve op het gehucht Clypot te Neufvilles die zich al snel zou ontwikkelen.

De NV Carrières du Clypot, die lange tijd gecontroleerd werd door de familie Bouzin, werd in 1984 geïntegreerd in de Compagnie des Ciments Belges (CCB) alvorens in 1994 de NV Clypot te worden. In 1998 werd het honderdjarig bestaan van de exploitatie gevierd.

Het volledige kapitaal werd op 8 november 2000 verworven door La Pierre Bleue Belge NV.

Dit laatste bedrijf werd opgericht door de CVA Covisse, Marbres et Pierres, ondersteund door de Waalse investeringsmaatschappij SRIW, met als doel de activiteiten rond Petit Granit – Belgische Blauwe Hardsteen ® van de NV Clypot en de NV Carrières Gauthier & Wincqz te groeperen. Beide zijn vandaag filialen van La Pierre Bleue Belge NV.

In 2003 werd de naam NV Clypot gewijzigd in Les Carrières de la Pierre Bleue Belge NV. Sindsdien verzekert dit bedrijf de productie en de verkoop van de sites van Clypot in Neufvilles en van Gauthier & Wincqz in Soignies, twee van de drie voornaamste steengroeven voor Petit Granit - Belgische Blauwe Hardsteen ®.


Tellier des prés
Maar dat is nog niet het einde van het verhaal. Momenteel wordt immers een nieuwe steengroeve opgericht op het grondgebied van de gemeenten Braine-le-Comte, Ecaussinnes en Soignies.

Op 19 februari 2004 heeft de Waalse regering het gewestplan van La Louvière – Soignies aangepast om er een 167 hectare groot ontginningsgebied te vestigen in het gehucht Tellier des Prés.
Na het verkrijgen van een exploitatievergunning op 19 juli 2006 werd in de herfst van 2006 van start gegaan met de eerste werkzaamheden. De eerste blok blauwsteen zal in de loop van 2008 worden ontgonnen.

Virtueel bezoek
U wenst concretere informatie over onze producten en onze productie- processen?    

© 2007 PIERRE BLEUE BELGE