Startpagina | Hulpbronnen | Actualiteit | Contact | Sitemap
De steen Realisaties Het netwerk Professionelen Het bedrijf
Troeven en voorstelling
Historiek
Kerncijfers
Virtueel bezoek van de steengroeven
Duurzame ontwikkeling
Vacatures en human resources
FR | NL | UK
Een eeuwenlange
ervaring en
meesterschap
Onthaal > Het bedrijf > Duurzame ontwikkeling
Duurzame ontwikkeling
 

Steen als milieuvriendelijk materiaal

Steen is hét materiaal van de toekomst. Afkomstig uit de aarde waar we op leven en in hetzelfde proces dat ons heeft zien geboren worden, is het terzelfder tijd het enige materiaal dat de mens zal “overleven”. De samenstelling ervan is ons vertrouwd en kan zonder aarzeling op sympathie rekenen.

Steen is materiaal dat eeuwig opnieuw gebruikt kan worden en in vele gevallen zelfs zonder energie te moeten verbruiken bij de verwerking. De geschiedenis van de architectuur krioelt van voorbeelden van het hergebruik van steen, "geleend" van andere gebouwen. Welk ander materiaal kan zulke kwaliteiten bieden? In het licht van duurzaam bouwen is steen, samen met hout en aarde, dan ook het meest veelbelovende materiaal. Het is het meest voorkomende materiaal op het aardoppervlak (en dieper). Het is er, en moet die niet meer gefabriceerd worden. Het moet alleen nog bewerkt en naar de gebruiksplaats gebracht worden. Van alle materialen vergt steen de minste energie. Het is voorbestemd om het belangrijkste materiaal van de 21ste eeuw te worden als de mensen hun levensomstandigheden op aarde willen behouden door te bezuinigen op de energie die nodig is voor de bouw.

(Gilles Perraudin, architect)

Duurzame ontwikkeling
De grondslag
Individuele burger
De productie
Troeven
LCI
© 2007 PIERRE BLEUE BELGE