Startpagina | Hulpbronnen | Actualiteit | Contact | Sitemap
De steen Realisaties Het netwerk Professionelen Het bedrijf
Troeven en voorstelling
Historiek
Kerncijfers
Virtueel bezoek van de steengroeven
Duurzame ontwikkeling
Vacatures en human resources
FR | NL | UK
Een steen op maat van
uw verbeelding
MUURBEKLEDING
GEZAAGD
Duurzame ontwikkeling De productie
 

Pierre Bleue Belge: een duurzame productie

Tegenwoordig getuigt de industrie van een zekere rijpheid in de bewustwording van het belang van ons milieu, en van duurzaam ondernemen. De nadruk wordt duidelijk gelegd op vrijwillige verklaringen.

Voor de bouwsector is het tijd voor proefprojecten (LEnSE…) of van het type "Haute Qualité Environnementale" (HQE®) (hoge milieukwaliteit), die duurzame criteria integreren en afwegen waarbij de keuze van de bouwmaterialen een doorslaggevende plaats moet innemen.

Bij deze vergroening van de producten zijn de deugdelijkheid van het ontwerp en een aangepaste verwerking en toepassing twee hoekstenen van het succes van een duurzame (langdurige) en houdbare constructie.

Het invoeren van een ernstig duurzaam beleid binnen een onderneming vereist de integratie van de drie pijlers die er de basis van vormen: ecologisch, sociaal en economisch (planet-people-profit).

De Carrières de la Pierre Bleue Belge hebben oprechte initiatieven genomen waarvan de doelstellingen gericht zijn op zowel de interne verbetering als de naambekendheid van de onderneming in onzekere marktomstandigheden, om op een positieve manier tegemoet te komen aan een ontwikkeling gericht op de "bevrediging van de huidige behoeften, zonder de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen":

ECOLOGISCHE PIJLER

  • Een onuitputtelijke natuurlijke hulpbron

Belgische blauwsteen is per definitie een milieuvriendelijk materiaal.

Na het ontginnen is de steen vrijwel meteen klaar voor gebruik; hij hoeft alleen maar op maat te worden gezaagd. Het verwerkingsproces is dus beperkt en vergt weinig energie in vergelijking met bepaalde producten die natuursteen kunnen vervangen.

Belgische blauwe hardsteen is een homogeen en inert materiaal met een hoge dichtheid en kan opnieuw gebruikt worden in de oorspronkelijke staat of na een herbewerking; wanneer op termijn zou moeten worden overgegaan tot afbraak, is hergebruik mogelijk en aanbevolen. In het slechtste geval kan Belgische blauwe hardsteen gerecycleerd worden als granulaat.

De levensduur van blauwsteen is onbeperkt.

  • Belgische blauwe hardsteen respecteert het milieu

Of het nu gaat om onze industriële ontginnings- en verwerkingsmethodes of om de verwerking van het eindproduct, de steengroeven “Les Carrières de la Pierre Bleue Belge nv” streven voortdurend naar een optimale bescherming van het milieu.

Beheer van het steenafval : Ons kwaliteitsbeleid berust op een zeer strenge selectie van de steen, wat een aanzienlijke hoeveelheid onbruikbaar materiaal met zich meebrengt. Het partnerschap dat we hebben afgesloten met de granulaatindustrie, die werkzaam is in onze steengroeven om ongeschikte steenlagen te vergruizen, stelt ons in staat een nultolerantiebeleid te voeren op het gebied van afval van blauwe hardsteen.

De ongebruikte steen kan worden hergebruikt als granulaat. Geen afval dus, maar alleen bijproducten.

Decanteren en recupereren van het gebruikte water : Het water dat gebruikt wordt voor het zagen van de steen wordt gedecanteerd alvorens het opnieuw in het systeem te brengen. Wij werken in een gesloten circuit. Tekorten worden aangevuld met grondwater.

Nuttig gebruik van het grondwater: Het grondwater dat we uit onze steengroeve in Tellier des Prés pompen zal nuttig worden gebruikt in (openbare en industriële) distributiecircuits in plaats van het weer in grond of oppervlaktewateren te lozen. Een gelijkaardig project wordt bestudeerd voor het winningsgebied van Clypot.

Afvalbeheer : Op onze productieplaatsen wordt een vrijwillig programma voor het sorteren en recycleren van afval gevolgd. Dat geldt zowel voor onze ontginningsplaatsen als voor onze kantoren. Of het nu gaat om met olie doordrenkte doeken uit onze werkplaatsen of over het afvalpapier van onze kantoren, alles wordt zorgvuldig gesorteerd.

ECONOMISCHE PIJLER 

  • De kwaliteit

Blauwe hardsteen, dat een eeuwenoud gebruik kent in onze contreien, is een uiterst duurzaam materiaal zonder weerga, dankzij de fysische eigenschappen die deze van vele vervangmaterialen in ruime mate overtreffen.

Ons gebouwenerfgoed getuigt van deze weerstand tegen de tand des tijds en van het intensieve gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Belgische blauwe hardsteen kopen, is zich een kwaliteitsmateriaal en een duurzaamheidsgarantie veroorloven. Het heeft een onbetwistbaar goede prijs-kwaliteitverhouding die u het risico bespaart in de val te trappen van consumptiesysteem dat gebaseerd is op economische veroudering.

Kwaliteit kan ook gemeten worden. De Belgische blauwe hardsteen die we verkopen, bezit diverse ook technisch goedkeuringen en ons bedrijf is gecertificeerd volgens ISO 9001.

  • ATG technische goedkeuringen

De twee exploitatieplaatsen van de groep "Les Carrières de la Pierre Bleue Belge nv" zijn technische goedgekeurd (homologatie met certificaat).

ATG Neufvilles

ATG Soignies

  • ISO9001-kwaliteitsbeheersysteem

Onze hele activiteit is gecertificeerd volgens ISO 9001. De productie en de verkoop van al onze producten – onbewerkte blokken, gezaagde platen, bewerkte producten en volledig afgewerkte producten – worden beheerd volgens twee principes: tevredenheid van onze klanten en continue verbetering van onze werkmethodes en ons productaanbod.

ISO9001-certificaat

SOCIALE PIJLER

  • Bescherming van de omwonenden

Het merendeel van de processen voor het ontginnen, zagen en polijsten gebeurt onder water om stofoverlast te voorkomen. Er worden nog twee extra maatregelen genomen om de overlast door stof nog meer te beperken: bij droog weer worden onze wegen en goederenbehandelingszones regelmatig besproeid en wordt de snelheid van de voertuigen in de groeve en de terreinen strikt beperkt. Bovendien draagt de beplanting van de versterkingsmuren en de directe omgeving van onze terreinen op efficiënte wijze bij tot het beperken van opwervelend stof. Wij blijven voortdurend in contact met de lokale bevolking.

Op de steengroeve van Tellier des Prés hebben we bv. een begeleidingscomité voor de omwonenden opgericht, een uniek proefproject in die streek.

  • Sociaal label

Sinds 2004 beschikken de steengroeven "Les Carrières de la Pierre Bleue Belge nv" over het Belgisch (federaal) sociaal label dat een sociaal verantwoorde productie in de hele productieketen waarborgt, zowel voor haar als voor haar diensten.

Door dit label kunnen we onze sociale pijler versterken door te bewijzen dat onze productie verantwoord is en verder gaat dan de "eenvoudige vereisten" van de 8 basisconventies van de internationale arbeidsorganisatie (IAO).

  • Kwaliteitsvolle banen

Met het sociaal label wil "Les Carrières de la Pierre Bleue Belge nv" de aandacht van de overheid en particulieren vestigen op het sociale aspect van onze activiteiten: de arbeidsomstandigheden in de steensector zijn elders in de wereld heel wat minder benijdenswaardig. Diverse niet-gouvernementale organisaties (NGO) hebben enquêtes gepubliceerd die gevoerd werden in bepaalde opkomende landen.

  • Plaatselijke banen

De "Carrières de la Pierre Bleue Belge nv" stellen zelf bijna 250 mensen te werk. De verwerking van Blauwe hardsteen van België ® levert bovendien bijna 2000 indirecte banen op, hoofdzakelijk op het Belgische grondgebied, maar ook in onze buurlanden.

TELLIER DES PRES : EEN NIEUWE… DUURZAME STEENGROEVE

Samen met haar partner Sagrex (ex-Gralex) heeft de NV Carrières de la Pierre Bleue Belge haar derde ontginningsgebied van Belgische blauwe hardsteen geopend en daarbij, vanaf het begin van de activiteiten, de drie fundamentele pijlers van duurzaamheid geïntegreerd.

Bijvoorbeeld werd het beheer van de verwijderde aarde van de winningsplaats van Tellier des Prés bestudeerd om de verhouding milieu-economie-maatschappij te optimaliseren.

Bovendien zal de exploitatie van een oude steengroeve die meebeheerd zal worden, leiden tot de verbetering van de biodiversiteit op het terrein.

Duurzame ontwikkeling
De grondslag
Individuele burger
De productie
Troeven
LCI
Gilles Perraudin. Architect.
"Zo biedt steen, het bouwmateriaal bij uitstek uit onze geschiedenis, zich door zijn kracht opnieuw aan als bouwmateriaal van de toekomst."    

Bronnen

   

© 2007 PIERRE BLEUE BELGE