Startpagina | Hulpbronnen | Actualiteit | Contact | Sitemap
De steen Realisaties Het netwerk Professionelen Het bedrijf
Troeven en voorstelling
Historiek
Kerncijfers
Virtueel bezoek van de steengroeven
Duurzame ontwikkeling
Vacatures en human resources
FR | NL | UK
Een steen op maat van
uw verbeelding
TUINBOORDSTENEN
ISBLOEMEN
Duurzame ontwikkeling De grondslag

De grondslag voor een duurzame ontwikkeling

In het begin van de jaren ‘70 van de vorige eeuw werd de wereld getroffen door de eerste grote oliecrisis. Terwijl de afhankelijkheid van het "zwarte goud" (steenkool) het meest pregnant blijkt te zijn, zijn de olievlekken op zee en de zure regen de logische gevolgen van een mateloze groei.

De Club van Rome roept een HALT toe aan de groei!

De mensen beginnen na te denken.

In 1972, onder het beschermheerschap van de Verenigde Naties, uit de internationale gemeenschap in Stockholm de overtuiging dat de mens een fundamenteel recht heeft op vrijheid, gelijkheid en bevredigende levensomstandigheden, in een omgeving waarvan de kwaliteit hem in staat stelt te leven in waardigheid en welzijn. Hij heeft de plechtige opdracht het milieu te beschermen en te verbeteren voor de huidige en toekomstige generaties. De economische en sociale ontwikkeling is trouwens onmisbaar wanneer men een omgeving wil nastreven die gunstig is voor het bestaan en het werk van de mens en omstandigheden op aarde wil creëren die nodig zijn voor de verbetering van de levenskwaliteit.

Met deze verklaring pleiten de staten niet alleen voor de bescherming van het milieu en de natuurlijke hulpbronnen, maar ook voor de noodzaak om te groeien. Deze twee noties zijn nog altijd niet verzoend; ze blijven tegenstrijdig! En de milieukwesties blijven zich in de marge afspelen, zelfs in strijd met de economie.

In 1987 definieert het Bruntland-rapport duurzame ontwikkeling als "een ontwikkeling die tegemoetkomt aan de noden van het heden zonder de behoeftevoorziening van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen".Deze definitie vermeldt de drie bekende pijlers "Maatschappij-Milieu-Economie" (of de 3 p's "People-Planet-Profit") niet uitdrukkelijk, maar verbindt ze synthetisch in het begrip "bevrediging van de menselijke behoeften".

Bovendien impliceert ze dat het begrip duurzaamheid alleen beschouwd mag worden door van de “heilige koe” van de groei te combineren met de sociale en ecologische aspecten.

Hoewel dit concept al enkele jaren bekend was, moest er gewacht worden op dit VN-rapport om internationaal weerklank te vinden. Europa wordt zeer vlug een van de voortrekkers van deze zogenaamde duurzame dynamiek, zowel op de Wereldtop in Rio de Janeiro in 1992 als op de Kyoto-conferentie in 1997. Europa beschouwt dit concept terecht als een drijvende kracht achter een geïntegreerde groei...

Sindsdien duiken steeds meer berichten, richtlijnen en initiatieven op, en verspreiden zich zowel op Europees als op nationaal niveau, of zelfs op regionaal niveau.

Sommigen kondigen een terugkeer aan naar een "soberder consumptie”. Anderen geven aan dat de ontwikkelingen veeleer zullen leiden naar het verantwoordelijk stellen van iedereen om de gevolgen van het productie-consumptiesysteem dat tegenwoordig weinig duurzaam blijkt te zijn, te beperken.

Meer in het bijzonder lanceert Europa in 2003 het geïntegreerd productbeleid (IPP) en wenst zo de vermindering van de impact van producten en diensten op ons milieu gedurende de hele levenscyclus ervan in haar doelstellingen op te nemen, meer bepaald  vanaf de ontginning van de natuurlijke hulpbronnen tot en met het einde van hun levensduur (afval), dus gedurende de hele gebruiksduur.

Duurzame ontwikkeling
De grondslag
Individuele burger
De productie
Troeven
LCI
Gilles Perraudin. Architect.
"Zo biedt steen, het bouwmateriaal bij uitstek uit onze geschiedenis, zich door zijn kracht opnieuw aan als bouwmateriaal van de toekomst."    

Bronnen

   

© 2007 PIERRE BLEUE BELGE